Novi Sad, Vase Stajića 22a
Medjunarodni Dan dece

Međunarodni dan dece, 1. jun, koji je prvi put proglašen 1925. godine u Ženevi, na Prvoj svetskoj konferenciji o dobrobiti dece, zvanično je usvojen u međunarodnoj zajednici 1950. godine, i od tada se obeležava u mnogim zemljama, uključujući i Republiku Srbiju. Na pomenuti  dan održavaju se manifestacije širom sveta sa ciljem da se organizuju druženja dece koja pripadaju različitim nacionalnim…

Read more

Razvoj grafomotorike kod dece od četvrte do šeste godine

Grafografomotorika je složena veština koja se tiče ličnog sazrevanja deteta njegovih kognitivnih veština, perceptivnih i motoričkih sposobnosti.Razvoj grafomotorike kod svakog deteta je individualno a ona podrazumeva sposobnost držanja olovke i pisanja.Razvija se zajedno sa rastom i razvojem deteta a u tome mu pomažu razne stimulacije i vežbe. Razvijanje fine motorike šake je od suštinskog značaja za razvoj dece  i  zato…

Read more