Novi Sad, Vase Stajića 22a
KAKO SUANPAN MENTALNA ARITMETIKA AKTIVIRA MOZAK?

Naš mozak je podeljen na dve hemisfere u kojima se nalaze određeni centri. Naše ponašanje i ličnost zavise od toga koji su nam centri više razvijeni. To što je jedna hemisfera jača ne znači da ona druga ne funkcioniše dobro. U levoj hemisferi nalaze se centri za rešavanje logičkih operacija i komunikaciju. Sve što ima veze sa jezikom nalazi se…

Read more