Novi Sad, Vase Stajića 22a
ABAKUS I ARITMETIKA

Aritmetika je grana matematike koja beleži osnovne osobine određenih operacija sa brojevima. Naziv potiče od grčke reči arithmetike, koja se sastoji od dve reči arithmos (broj) i techne  (umeće). Osnovne aritmetičke operacije su sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje. Klasična aritmetika može da se služi bilo kojim predmetom ili uređajem za računanje, dok se kod mentalne aritmerike osnovne matematičke operacije vrše mentalnim putem, bez bilo…

Read more