Novi Sad, Vase Stajića 22a
Rad sa decom predškolskog uzrasta
Rad sa decom predškolskog uzrasta

Priprema deteta za polazak u školu je proces koji se odvija čitavog predškolskog perioda. Cilj pripremnog predškolskog perioda je da se detetu pruže uslovi i podsticaji kroz koje će razvijati sve svoje sposobnosti i svojstva ličnosti. Predškolski period razvoja deteta je period u kome deca, koristeći sva svoja čula i umne sposobnosti, pokušavaju da upoznaju i shvate svet oko sebe. U…

Read more