Kao što je i uobičajeno na početku časa, pre nego što započnemo učenje novog gradiva, proveravamo zadatke koji se rade kod kuće. Uglavnom ih bude oko 110.

Najednom se začuje paničan glas: “Učiteljice, do sada već imam četiri greške!”, kaže jedna vrlo savesna učenica koja je inače redovna i tačna u izradi domaćih zadataka. “Ju! Pa kad bi greške imale noge i ako nastave ovako da se množe, biću stonoga!!!”.

 

Razred se slatko nasmejao. Takvi su naši učenici – vredni i savesni, a na časovima je uvek vesela i razigrana atmosfera!

Dragana Simeunović
profesor srpskog jezika i književnosti
i licencirani predavač SuanPan mentalne aritmetike

Leave a Reply