Kod mnogih osoba reč disciplina izaziva negativne asocijacije na pokornost, kazne, vojničku disciplinu, autoritete, podređenost i ukalupljenost, pa ne vole da se ovaj pojam pominje u istom kontekstu sa decom. Međutim, deci je tokom odrastanja neophodan neki vid discipline i izgradnja svesti  o poštovanju autoriteta.

Kako bi odrasla u samostalne, odgovorne, sposobne i zadovoljne ljude, deca moraju shvatiti da u životu i ponašanju postoje granice, da svoje želje i potrebe moraju uskladiti sa drugim ljudima koji ih okružuju, a koji takođe imaju svoje želje i potrebe, kao i da nauče da se izbore sa frustrirajućim situacijama.

U tome će im najviše pomoći jaka roditeljska ljubav i duboka povezanost sa roditeljima koji su primer pravog pozitivnog autoriteta. Detetu je važno da zna i oseti da je voljeno i važno svojim roditeljima, i to prepoznaje kroz zagrljaje, poljupce, pohvale i zaslužene nagrade, kao i kroz kvalitetno vreme koje roditelj posvećuje svom detetu. Na taj način dete uči da voli sebe i gradi samopoštovanje i samopouzdanje. Ali s druge strane, roditelj ima važan zadatak da dete nauči da učestvuje u aktivnostima koje su manje prijatne i koje mu se ne dopadaju, a neophodne su za kvalitetan život. Tako ono ujedno uči da se izbori sa frustrirajućim situacijama, a za to je neophodan autoritet i postavljanje jasnih granica. Pravi autoritet se zadobija pre svega poštovanjem i pružanjem pozitivnog primera. Dete u svom roditelju mora da prepozna sve ono što roditelj zahteva od njega. Dakle, ne sme biti duplih standard u okviru porodice, i da roditelj odstupanja u svom ponašanju od onog čemu uči svoje dete opravdava time da je on odrasla osoba, roditelj, stariji, pametniji, jer na taj način autoritet nad detetom zadobija strahom i pretnjama. Samim tim deca uče da se od autoriteta strahuje, umesto da autoritete cene i poštuju.

Dragi roditelji, budite dosledni u svojim stavovima, odlukama, zahtevima, ali i u svom ponašanju. Budite pozitivan primer svojoj deci. Volite ih beskrajno i to im pokažite na pravi način, ljubite ih, grlite, udovoljavajte njihovim željama, ali uvek postavite jasne granice u svim životnim aktivnostima i ne dozvolite nikad da se one pređu. Tako ćete odgajiti samostalnu, svesnu i sposobnu decu, koja će biti vaš ponos i dika celog života.

Tekst pisala: Kristina Nosović
master profesor srpskog jezika i književnosti
i licencirani predavač SuanPan mentalne aritmetike
Učiteljica Kristina sve svoje đake dočekuje širokim osmehom,
deca nakon nastave nasmejana i vesela odlaze svojim kućama,
ali svi znaju da se na njenim časovima mora biti disciplinovan.
Zato su sve njene Kefalice vrednice prepune znanja!