Kefalo produženi boravak

KEFALO dnevni boravak je oblik organizovanog rada sa učenicima mlađih razreda osnovne škole (od I do IV razreda) i predstavlja
mogućnost da brigu o deci, pre ili nakon završetka nastave u školi, dok su roditelji na poslu, preuzme osoblje Kefala.

U Boravku sa decom rade učiteljice sa dugogodišnjim iskustvom. Fokus svih aktivnosti usmeren je na izradu domaćeg zadatka kao i pripremu za sve vrste provera i kontrolnih zadataka što je osnovni cilj našeg boravka. Pohađanje Boravka učenicima omogućava da domaće zadatke rade samostalno, u adekvatno opremljenom radnom prostoru, uz radnu atmosferu i stručnu pomoć učitelja, ukoliko je to učenicima potrebno. Nakon završetka domaćeg zadatka, učenici imaju mogućnost da koriste dodatne aktivnosti koje nudi  boravak.
Slobodno vreme prilagođeno je spram nastavnih aktivnosti, a podrazumeva crtanje, bojenje, slikanje, kreativan rad, društvene igre i igre prilagođene uslovima u učionici, kao i šetnje, obilske muzeja, galerija, biblioteka…

Radno vreme Boravka je radnim danima od 08.00 do 17.00 časova.

Dragi naši roditelji, škola Kefalo će vam obezbediti da provedete vreme sa svojim mališanima bezbrižno ne razmišljajući o domacim zadacima i vežbama.

Kefalo mini i Put oko sveta

su specijalno osmišljeni programi za decu uzrasta od 4 do 5 godina kroz koje razvijamo finu motoriku, socijalnu i emotivnu zrelost i otkrivamo svet oko sebe.  Program sadrži grafomotoričke vežbe sa montesori programom. Kurs traje 16 časova, jedan čas traje sat vremena i 15 minuta, a na nastavu se dolazi jednom nedeljno. Svaki čas obrađuje posebnu temu u potpunosti prilagođenu uzrastu.

Program za predškolce

ovaj program podrazumeva pripremu za upis u prvi razred osnovne škole. Deca će naučiti azbuku i savladati čitanje na početnom nivou. Kurs traje 16 časova, jedan čas traje sat vremena i 15 minuta, a na nastavu se dolazi jednom nedeljno. Svaki čas obrađuje posebnu temu u potpunosti prilagođenu uzrastu. U našem centru takođe naši učitelji pomažu osnovcima u savladavanju redovnog školskog gradiva.

FastForward brzo čitanje

je program namenjen osobama starijim od 12 godina kojim se brzina čitanja povećava najmanje 50%, rešavaju se problemi slabe koncentracije, razumevanja, poremećaj pažnje, ubrzava se proces učenja, a pomaže i kod disleksije. FastForward brzo čitanje sa razumevanjem je kurs koji traje 5 nedelja, na nastavu se dolazi jednom nedeljno i čas traje dva sata. Prvi deo časa je posvećen brzom čitanju, a drugi deo časa logičkom razumevanju pročitanog teksta i tehnikama pamćenja, pa će se tako između ostalog savladati i mapiranje uma. Vežbamo da proširimo fokus oka kako bi u što manje pokreta ono moglo da obuhvati što veći broj reči, i naučimo mozak da među tim rečima uoči i upamti ključne reči. Rezultati su merljivi iz nedelje u nedelju, na svakom času dobijate informaciju o napretku od predavača.

Ukoliko se redovno i savesno vežba, brzina čitanja se može povećati i do 200%, a sa minimalnim angažovanjem napreduje se najmanje 50%! Posle obuke brzina čitanja može podrazumevati čak 80-120 stranica po satu! Nastava se kod nas u centru odvija u dve uzrasne grupe, mlađa od 12 do 18 godina, i starija 18+ godina, jer su i tekstovi za vežbu sadržinski prilagođeni uzrastima.

Logički kurs obuhvata logičke zadatke, jezičke nedoumice, zagonetke, osmosmerke i pitanja iz sveta oko nas koji aktiviraju moždane vijuge deteta. Rešavanjem logičkih izazova različite sadržine i težine, dete postajeaktivni učesnik i istraživač. Upoznavanje sa ličnostima koje su promenile svet u raznim oblastima života i spominjanje njihovih zanimljivih činjenica iz života, ima za cilj da im taj svet nauke i istorije postane bliži i jasniji. Logički kurs traje 8 meseci. Čas se održava jedanput sedmično i traje 90 minuta.

Obrazovni program „Srcatch-matematika“ predstavlja sintezu dve komplementarne nauke – matematike za osnovnu školu i vizuelnog programiranja u poznatom jeziku Srcatch. Deca uče da kreiraju sopstvene programčiće koji će služiti da reše njihove redovne matematičke zadatke iz onih oblasti koje inače izučavaju u školi – aritmetike, geometrije, logike i kombinatorike. Korist ovakvog načina rada jeste višestruka – utvrđuje se i unapređuje postojeće znanje iz matematike, razvija programerska logika i način razmišljanja u algoritmima, uči struktura programa koja predstavlja osnovu svih IT znanja.
Predavanja će se odvijati paralelno sa školskom godinom, a deca će biti podeljena u dve grupe – mlađu od 2. do 4. razreda i stariju od 5. do 7. razreda.