Kefalo baby i Kefalo mini

su specijalno osmišljeni programi za decu uzrasta od 3 do 5 godina kroz koje razvijamo finu motoriku, socijalnu i emotivnu zrelost i otkrivamo svet oko sebe.  Program sadrži grafomotoričke vežbe sa montesori programom. Kurs traje 16 časova, jedan čas traje sat vremena i 15 minuta, a na nastavu se dolazi jednom nedeljno. Svaki čas obrađuje posebnu temu u potpunosti prilagođenu uzrastu.

Program za predškolce

ovaj program podrazumeva pripremu za upis u prvi razred osnovne škole. Deca će naučiti azbuku i savladati čitanje na početnom nivou. Kurs traje 16 časova, jedan čas traje sat vremena i 15 minuta, a na nastavu se dolazi jednom nedeljno. Svaki čas obrađuje posebnu temu u potpunosti prilagođenu uzrastu. U našem centru takođe naši učitelji pomažu osnovcima u savladavanju redovnog školskog gradiva.

FastForward brzo čitanje

je program namenjen osobama starijim od 12 godina kojim se brzina čitanja povećava najmanje 50%, rešavaju se problemi slabe koncentracije, razumevanja, poremećaj pažnje, ubrzava se proces učenja, a pomaže i kod disleksije. FastForward brzo čitanje sa razumevanjem je kurs koji traje 5 nedelja, na nastavu se dolazi jednom nedeljno i čas traje dva sata. Prvi deo časa je posvećen brzom čitanju, a drugi deo časa logičkom razumevanju pročitanog teksta i tehnikama pamćenja, pa će se tako između ostalog savladati i mapiranje uma. Vežbamo da proširimo fokus oka kako bi u što manje pokreta ono moglo da obuhvati što veći broj reči, i naučimo mozak da među tim rečima uoči i upamti ključne reči. Rezultati su merljivi iz nedelje u nedelju, na svakom času dobijate informaciju o napretku od predavača.

Ukoliko se redovno i savesno vežba, brzina čitanja se može povećati i do 200%, a sa minimalnim angažovanjem napreduje se najmanje 50%! Posle obuke brzina čitanja može podrazumevati čak 80-120 stranica po satu! Nastava se kod nas u centru odvija u dve uzrasne grupe, mlađa od 12 do 18 godina, i starija 18+ godina, jer su i tekstovi za vežbu sadržinski prilagođeni uzrastima.