Svako dete, kada postane svesno sebe i sveta koji ga okruzuje, ima sposobnost da mašta. Zadatak roditelja je da pomogne detetu da razvije maštu i da sa njima na momente uživa u tom imaginarnom svetu.

Da bi se mašta podstakla, dete je potrebno odvojiti od modernih tehnologija i dozvoliti mu da provodi što više vremena u prirodi, jer ona pruža bezbroj mogućnosti za otkrivanje novih saznanja. Tako deca mogu da: crtaju u pesku, koriste prirodne materijale kako bi napravili nesto, leže na travi i posmatraju nebo… Mašta je nezamenljiva čar detinjstva, ona predstavlja detetov duševni život. Roditlji često sputavaju decu u maštarenju misleći da posle neće moći da uspostave jasnu granicu između mašte i stvarnosti. Takvo razmišljanje je pogrešno.

Maštarenje neguje intelektualni razvoj deteta, otklanja strah i jača sigurnost. To je mesto gde se razvija genijalnost i kreativnost.

Zadatak svakog roditelja je da odgoji dete koje je dostiglo svoj puni intelektualno-emocionalni potencijal, a mašta i kreativnost su veštine koje će im kasnije biti od velike koristi i na radnom mestu jer će imati sposobnost da rešavaju probleme gledajući ih iz drugačijeg ugla.

Dragi roditelji pustite decu da maštaju jer kako je i Ajnštajn rekao: “Maštanje je često važnije od znanja”. U novosadskom centru za obrazovanje “Kefalo” mališani i te kako razvijaju kreativnost i imaju slobodu da maštaju, naročito deca od 4 i 5 godina koja pohađaju kreativne radionice “Kefalo mini” i “Put oko sveta” na kojima na zanimljiv način i kroz igru usvajaju znanja o svetu koji ih okružuje, razvijaju finu motoriku i socijalno i emotivno sazrevaju.

Tekst piše: Sofija Vujaković,
profesor srpskog jezika i književnosti,
licencirani predavač SuanPan mentalne aritmetike,
kretor programa “Kefalo mini” i “Put oko sveta”
i jedna od omiljenih učiteljica malih Kefalica.

Leave a Reply