Kefalo produženi boravak

KEFALO dnevni boravak je oblik organizovanog rada sa učenicima mlađih razreda osnovne škole (od I do IV razreda) i predstavlja
mogućnost da brigu o deci, pre ili nakon završetka nastave u školi, dok su roditelji na poslu, preuzme osoblje Kefala.

U Boravku sa decom rade učiteljice sa dugogodišnjim iskustvom. Fokus svih aktivnosti usmeren je na izradu domaćeg zadatka kao i pripremu za sve vrste provera i kontrolnih zadataka što je osnovni cilj našeg boravka. Pohađanje Boravka učenicima omogućava da domaće zadatke rade samostalno, u adekvatno opremljenom radnom prostoru, uz radnu atmosferu i stručnu pomoć učitelja, ukoliko je to učenicima potrebno. Nakon završetka domaćeg zadatka, učenici imaju mogućnost da koriste dodatne aktivnosti koje nudi  boravak.
Slobodno vreme prilagođeno je spram nastavnih aktivnosti, a podrazumeva crtanje, bojenje, slikanje, kreativan rad, društvene igre i igre prilagođene uslovima u učionici, kao i šetnje, obilske muzeja, galerija, biblioteka…

Radno vreme Boravka je radnim danima od 08.00 do 17.00 časova.

Dragi naši roditelji, škola Kefalo će vam obezbediti da provedete vreme sa svojim mališanima bezbrižno ne razmišljajući o domacim zadacima i vežbama.