Kefalo program za predškolce

ovaj program namenjen je deci koja polaze u prvi razred. Deca će naučiti azbuku i savladati čitanje na početnom nivou. Kurs traje 16 časova, jedan čas traje sat vremena i 15 minuta, a na nastavu se dolazi jednom nedeljno. Svakog časa obradjuje se odredjen broj slova zavisno od njhove težine za pisanje.Insistira se na pravilnom pisanju slova,početnom čitanju,razumevanju pročitanog i analizi pročitanog teksta.

Program za predškolce namenjen je šestogodišnjacima i osmišljen je od strane učitelja u cilju adekvatnije pripreme za prvi razred.Sam polazak u školu predstavlja jedan teret ne samo za dete već i za roditelja.Pitanja kao što su: Da li je moje dete spremno’?
Koliko treba da zna ?
Da li uopšte treba nešto da uči?
Da li je dovoljan rad samo u vrtiću? i niz drugih pitanja dovode pravo do programa koji je osmišljen u svrhu odgovora na sva pitanja koja brinu roditelje na ovu temu.
Kroz šestomesečni kurs deca se polako upoznaju sa slovima i kroz stručan metodički pristup dolaze do novih znanja.Pravilan pristup samom pisanju kao i adekvatnom prilazu ščitavanja je naš primarni cilj.
Prijatna atmosfera,pozitivan stav i nasmejan lik naših učiteljica upotpuniće dečju sliku prema školi i obavezama.Rad je u malim grupama što je veoma važno kako bi se svako dete ponaosob istaklo što dovodi do rasta samopouzdanja u sferi novostečenog znanja.
Čas traje 1h15min i sve vreme drži pažnju deteta.Kroz nastavna sredstva,ilustracije i metodu demonstacije kao i samu interakciju učitelj-polaznik ,pažnja je najmanje što dete daje.
Koristeći posebnu Kefalo metodu deca lakše usvajaju grafičku strukturu slova a onda kasnije prelaze na pisanje i na kraju čitanje. Bitan aspekat je njihovo socijalno i emotivno sazrevanje koje takođe pratimo tokom našeg kursa.Period od šest meseci je itekako dovoljan da kroz niz didaktičih igri ispratimo njihovo ponašanje i ukažemo eventualni problem i način na koji da se ispravi.Sam program prati specijalno osmišljen radni list,koji pored vežbi pravilnog pisanja slova u sebi sadrži vežbe čitanja,vežbe analize teksta,i vežbe pažnje.
Sa decom rade profesori razredne nastave koji su ovaj program osmislili i usavršili.