Deca imaju svoja prava, ali imaju i obaveze i odgovornosti. Nije dobro da na jednoj strani postoje velika prava deteta, a da na drugoj strani ta prava ne prate nikakve obaveze. Jedna od tih obaveze jeste i domaći zadatak.
Domaći zadatak se mora planirati tako da on postane sastavni deo svakodnevnice. Na početku školske godine neophodno je definisati pravila u dogovoru sa detetom: kada, gde i kako se rade domaći zadaci. On mora imati jasno određeno mesto i vreme u detetovom rasporedu rada. Upravo tako će dete naučiti da upravlja svojim vremenom i da se dobro organizuje kako bi uspelo da napravi ravnotežu između škole i vremena za zabavu. Najpre, potrebno je objasniti detetu šta se tačno očekuje od njega. Neka vaša očekivanja budu visoka, ali realna i u skladu sa detetovim sposobnostima. Objasnite mu koliko je učenje korisno za njega. Deca, baš kao i odrasli, bolje rade kad u tome video smisao.
Dete posle škole jedva čeka da sedne ispred televizora ili računara. Međutim, u životu moraju da se rade i one stvari koje nam nisu zabavne i prijatne, ali su važne i korisne. Neophodno je smanjiti mogućnost skretanja pažnje. Obezbedite detetu mirno mesto za rad bez televizora, telefona i računara. Dakle, postavite pravila kad mora da se uči i kad može da se uživa ispred malih ekrana.
dsc_0894
Nikad nemojte da radite umesto njih jer je to obaveza deteta, a ne roditelja. Umesto toga, objasnite detetu ono što mu nije jasno, ukažite na greške koje je napravio i podstakinte ga da ih sam ispravi. Važno i sasvim je dovoljno da zna da ste mu na raspologanju i da vam se u bilo kom trenutku može obratiti za pomoć. Pomozite detetu da razvrsta zadatke na lakše i teže. Veliki deo u izradi zadatka je upravo u dobroj organizaciji koja čuva energiju i vreme. Uspešno, brzo i lako obavljanje jednostavnih zadataka uliće detetu samopouzdanje. Kada korak po korak roditelj ohrabruje dete da samo radi i teže zadatke, on mu zapravo pomaže da razvije samostalnost i ojača samopouzdanje. Samostalni rad je veština koja se uči i uvežbava, i koji zahteva vreme i stpljenje. Ali ako postavite dobre temelje u obliku dobrih radnih navika dok je dete još malo, dete će moći da radi samostalno i kad bude starije. Navika ponavljanja nakon škole i svakodnevnog učenja pomaže da dete ostane uspešno u školi i kada gradivo postane teže i obimnije, a ispitivanje u školi ređe.
Kako u radu u školi tako i u učenju stranog jeziku, treniranju nekog sporta, vežbanju aritmetike, ma u svemu što rade u životu, detetu treba staviti do znanja da se od njega ne očekuje savršenstvo već samo da da sve od sebe i uspeh neće izostati.
Kurs SuanPan mentalne aritmetike, ukoliko se pohađa u predškolskom uzrastu, pruža deci višestruku korist! Pored toga što deca razvijaju sinapse i intelektualne veštine, poboljšavaju memoriju, pažnju i koncentraciju, jačaju samopouzdanje, vrlo brzo se osamostaljuju i stiču prave radne navike, te nakon kursa, polazak u školu ne predstavlja bauk i traumu, već prijatno iskustvo, jer se deca vrlo lako priviknu na novu sredinu i nove obaveze! Zato, dragi roditelji, pokažite svoju odgovornost tako što ćete kvalitetno pripremiti decu za polazak u prvi razred, ali i dalju budućnost, i što pre priključite vaše mališane našoj porodici genijalaca!

Dragana Simeunović
profesor srpskog jezika i književnosti
i licencirani predavač SuanPan mentalne aritmetike

Leave a Reply