Novi Sad, Vršačka 45

ABAKUS I ARITMETIKA

Aritmetika je grana matematike koja beleži osnovne osobine određenih operacija sa brojevima. Naziv potiče od grčke reči arithmetike, koja se sastoji od dve reči arithmos (broj) i techne  (umeće). Osnovne aritmetičke operacije su sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje. Klasična aritmetika može da se služi bilo kojim predmetom ili uređajem za računanje, dok se kod mentalne aritmerike osnovne matematičke operacije vrše mentalnim putem, bez bilo kakavih fizičkih pomagala.
Drevna sprava na kojoj se izvode osnovne računske operacije naziva se abakus. Osnova mentalne aritmetike predstavlja usvajanje tehnike na abakusu. Abakus podstiiče i razvija mentalno računanje. Abakus, danas popularna dečija računaljka,  pomaže da se brojevi materijaliziju i lakše razumeju. Brojevi uz rad na abakusu postaju opopljivi jer se prikazuju pomoću kuglica. Mentalna aritmetika SuanPan izdvaja se po metodi korišćenje dve ruke i četiri prsta. Deca rade po sistemu piši-briši, odnosno, ispisuju brojeve na abakusu koristeći veliki broj kombinacija koje vremenom savladaju. Metodom korištenja obe ruke podstiče se istovremena upotreba obe moždane hemisfere. Desnom rukom se aktivira leva, a desnom leva moždana hemisfera. Računanje na abakusu izaziva snažnu moždanu aktivnost koja formira veliki broj sinapisi, što ima trajne pozitivne posledice na ukupan metalni potencijal deteta.

Tekst pisala
Dragana Simeunović,
master srpskog jezika i licencirani predavač SuanPan mentalne aritmetike