Novi Sad, Vase Stajića 22a

Centar za obrazovanje Kefalo

Centar za obrazovanje Kefalo je prva škola SuanPan mentalne aritmetike u Novom Sadu i jedna od najuspešnijih škola ove discipline u čitavom regionu. Pored mentalne aritmetike, u našem centru je moguće pohađati još nekoliko kurseva: Brzo čitanje, Kefalo baby, Kefalo mini, Kefalo predškolci.
SuanPan mentalna aritmetika je obrazovno-razvojni program kojim se trajno unapređuju intelektualne sposobnosti kod dece između 5 i 14 godina. Deca uče da izvode osnovne matematičke operacije na abakusu koristeći obe ruke istovremeno, čime se podstiče istovremeni rad leve i desne moždane hemisfere i na taj način se stvaraju veze u mozgu – nervne sinapse – koje ostaju za ceo život. Tako mi budimo genija koji se krije u svakom detetu! Po završetku kursa dete postaje brže od digitrona, u stanju je da u roku od 3 do 5 sekundi misaonim putem izračuna složenije aritmetičke operacije. Kao posledica prekomerne izloženosti televiziji i kompjuterskim igricama, ogroman broj dece danas ima problem sa nedostatkom pažnje i koncentracije, a samim tim i teškoće u praćenju nastave i izvršavanju školskih obaveza. Ovaj program dokazano utiče na poboljšanje memorije, pažnje i koncentracije! Kako je pri radu na abakusu mogućnost greške svedena na minimum, dete tokom kursa razvija samopouzdanje, i zahvaljujući tome, emotivno sazreva, a uz sve to stiče i sposobnost koja krasi velike svetske genije – sposobnost odvojene pažnje – radi efikasno više stvari istovremeno!
Kefalo baby i Kefalo mini su specijalno osmišljeni programi za decu uzrasta od 3 do 5 godina kroz koje razvijamo veštine fine i krupne motorike, socijalnu i emotivnu zrelost i otkrivamo svet oko sebe. Program sadrži grafomotoričke vežbe sa montesori programom.
Program za predškolce – priprema za upis u školu, opismenjavanje i početno čitanje.
Brzo čitanje je program namenjen osobama starijim od 12 godina kojim se brzina čitanja povećava najmanje 50%, rešavaju se problemi slabe koncentracije, razumevanja, poremećaj pažnje, ubrzava se proces učenja, a pomaže i kod disleksije.
Takođe, naši učitelji pomažu deci u savladavanju redovnog školskog gradiva.
Više detalja o našoj školi i programima možete pronaći na našoj web prezentaciji www.kefalo.rs, kao i na našim Facebook stranicama Kefalo – centar za obrazovanje i Mentalna aritmetika SuanPan Novi Sad Kefalo.

Leave a comment