Novi Sad, Vršačka 45

ČITANJE

ČITANJE

U današnje vreme, kada je tehnika zavladala na svim poljima naših života, razvijanje čitalačkih navika i ljubavi prema knjizi postala je posebna veština.  Knjige su danas zamenile aplikacije za čitanje na pametnim telefonima i tabletima. Forma se menja. Elektronske knjige postaju sve popularnije, ali korist od čitanja i dalje ostaje ista: čitanje i dalje predstavlja izvor znanja, podstiče razvoj inteligencije, obogaćuje rečnik i razbuđuje maštu.
Pojedini roditelji umeju da pogreše, pa da razvijanje čitalačkih navika vezuju za period polaska u školu, a pritom zanemariju činjenicu da je to proces koji se razvija i traje, a počinje već s prvim kontaktom sa knjigom. Da vam se ova greška ne bi desila, trebalo  bi da poradite na tome da vam čitanje bude aktivnost koju radite svakodnevno, rutinski i bez mnogo razmišljanja, isto kao i pranje zuba ili nameštanje kreveta.  Destak minuta je dovoljno da vašem detetu pomognete da razvije veštinu čitanja za ceo život i da je zabavno ako nađete pravi način i meru. Važna napomena jeste da nikad ne namećete svoj ukus,  jer to može da stvori otpor kod deteta. Pustite dete da samo bira knjige koje mu privlače pažnju. Možda su u pitanju zmije, dinosaurusi ili kamioni, ali dete nikad neće otkriti šta voli dok ga ne pustite da samo napravi svoj izbor. Ako dete vidi da vi čitate i uživate u toj aktivnosti, poželeće da vam se pridruži. Gledajući vas kako kupujete i čitate knjige, posećujute  biblioteke i knjižare, dete će sve to usvajati i razvijati kod sebe jer gledajući vas, ono stiče određene modele ponašanja.
Na sve ove načine ili kombinacijom nekih od njih možete pomoći knjigama da uđu u život vašeg deteta jer dete dok čita povezuje osobine junaka, situacije i postupke u priči, razvija veštinu organizovanja informacija koje će mu u velikoj meri pomoći da upoza svet i duštvene odnose.