Hobijem do rezultata

Hobijem do rezultata

Roditelji i učitelji godinama nastoje da pomognu đacima da budu uspešniji. Rešenje misterije kako da se kod školske decepodstakne interesovanje za je HOBIJEM. Đacima ponekad treba pomoć da pronađu motivaciju za učenje. Unutrašnja motivacija je ona koja dolazi iznutra. Ona podstiče na aktivnosti u kojima uživamo, za razliku od spoljne motivacije (npr. ocene ili plata).

Hobiji mogu da pomognu u tome da, decu na učenje pokreće unutrašnja motivacija i da učenje postane nešto što im pričinjava zadovoljstvo. Istraživanja su pokazala da đaci sa razvijenim hobijim pokazuju bolje rezultate u školi i mnogo su aktivniji tokom časa. Hobiji nude različite prilike da se bude kreativan, da se razviju nove veštine ili da se otkrije skriveni talenat. To doprinosi tome da se pojedinac oseća zadovoljno, da bude ponosan na svoja dostignuća i daje mu osećaj vrednosti. Hobiji pomažu ljudima da stupe u kontakt s osobama istih interesovanja. Mnoga deca mogu samostalno da odaberu dopunsku aktivnost, ali ipak, treba im pružiti podršku i postarati se da odaberu nešto što će im zaista biti od koristi Današnji obrazovni sistemi ne ostavljaju mnogo prostora za kreativnost, a još krući postaju kada kreativnost treba oceniti. Vannastavne aktivnosti nude priliku da se očuva ljubav prema učenju i da se usvoje veštine potrebne za samostalno učenje. Hobiji đacima omogućavaju da prebrode svoj neuspeh tako što će postaviti sebi ciljeve čije ostvarivanje istovremeno pruža ličnu motivaciju i podstrek za akademske uspehe. Dobra stvar je da bavljenje hobijem ne zahteva ocenjivanje. Cilj hobija nije da se postigne određeni nivo spretnosti za neku aktivnost i da se položi test, već da se uživa. Sa hobijem savladavanje veština, izgradnja talenta ili ispoljavanje kreativnosti dolaze spontano i pomažu đacima da uživaju u učenju. Socijalna interakcija održava moždanu vitalnost, a kako bavljenje hobijem podrazumeva /i druženje, to se onda može smatrati dodatnom dugoročnom koristi koju hobiji pružaju.