Novi Sad, Vršačka 45

KAKO SUANPAN MENTALNA ARITMETIKA AKTIVIRA MOZAK?

Naš mozak je podeljen na dve hemisfere u kojima se nalaze određeni centri. Naše ponašanje i ličnost zavise od toga koji su nam centri više razvijeni. To što je jedna hemisfera jača ne znači da ona druga ne funkcioniše dobro.
U levoj hemisferi nalaze se centri za rešavanje logičkih operacija i komunikaciju. Sve što ima veze sa jezikom nalazi se u njoj i zato je zovemo verbalnom stranom mozga. To je deo mozga koji razmišlja, voli nauku i matematikku, obožava rutinu.
U desnoj hemisferi nalaze se centri za učenje, orijentaciju i prepoznavanje lica. Ona je ta koja kontroliše držanje tela i način na koji hodamo. Nevrebalna komunikacija je baza dobre socijalizacije, te desnu stranu hemisfere zovemo društvenom stranom mozga. Desna strana voli nove situacije i nova mesta.

Ukrštenice, sudoku, rebusi, matematički problemi i igre poput šaha ili kartanja utiču na stimulaciju zapostavljenih moždanih centara. Bilo koji umetnički izraz zahteva vežbu, te se treba usmeriti na pevanje, sviranje, crtanje i oblikovanje, i na taj način osnažiti desnu stranu mozga. Meditacija i vežbe disanja su samo jedan od oblika stvaranja ravnoteže između obe moždane hemisfere. Osim što imaju antistresno dejstvo i opuštaju naš um i telo, ove tehnike imaju uticaj na našu pažnju i vizualizaciju.
Ono što mi predlažemo za decu uzrasta od 5 do 14 godina kao vežbu za mozak jeste program mentalne aritmetike SuanPan. Na časovima mentalne aritmetike SuanPan koristi se abakus koji uposli obe ruke deteta i aktivira rad celog mozga. Istovremenim korišćenjem leve i desne ruke aktiviraju se obe hemisfere mozga i razvija se veliki broj sinapsi. Inteligencija zavisi isključivo od broja sinapsi u mozgu. Aktiviranjem obe moždane hemisfere doprinosi se rešavanju problemske situacije, boljoj pažnji, koncetraciji i odvojenoj pažnji. Deca koja završe SuanPan obrazovni program u stanju su da maksimalno aktiviraju i iskoriste svoj mentalni potencijal, što doprinosi daljem uspehu u njihovom privatnom, a kasnije i poslovnom životu.

Tekst pisala
Dragana Simeunović,
master srpskog jezika i licencirani predavač SuanPan mentalne aritmetike