Novi Sad, Vršačka 45

MATEMATIKA KOJA SE VOLI

Obrazovni program „Scratch-matematika“ predstavlja sintezu dve komplementarne nauke – matematike za osnovnu školu i vizuelnog programiranja u poznatom jeziku Scratch. Deca uče da kreiraju sopstvene programčiće koji će služiti da reše njihove redovne matematičke zadatke iz onih oblasti koje inače izučavaju u školi – aritmetike, geometrije, logike i kombinatorike.
Korist ovakvog načina rada jeste višestruka – utvrđuje se i unapređuje postojeće znanje iz matematike, razvija programerska logika i način razmišljanja u algoritmima, uči struktura programa koja predstavlja osnovu svih IT znanja, i usvaja se veoma važno saznanje: čemu zapravo računar služi. Svako dete će i samo uvideti da je računar ustvari jedno sjajno sredstvo za učenje, koje umesto njih može veoma brzo izvršiti razne komplikovane operacije, samo ako mu pristupimo na pravi način.
Predavanja će se odvijati paralelno sa školskom godinom, a deca će biti podeljena u dve grupe – mlađu od 2. do 4. razreda i stariju od 5. do 7. razreda. U starijoj grupi radiće se i poneki zadaci iz Fizike, konkretno  – kretanja tela, gravitacije i mala simulacija sunčevog sistema; takođe crtaćemo geometrijske oblike u koordinatnom sistemu, grafike funkcija i jednostavnije 3D oblike.
Ovakvim radom se edukacija podiže na jedan novi nivo, a deca se na vreme pripremaju za život u informatičkom svetu budućnosti.