Novi Sad, Vršačka 45

Medjunarodni Dan dece

Međunarodni dan dece, 1. jun, koji je prvi put proglašen 1925. godine u Ženevi, na Prvoj svetskoj konferenciji o dobrobiti dece, zvanično je usvojen u međunarodnoj zajednici 1950. godine, i od tada se obeležava u mnogim zemljama, uključujući i Republiku Srbiju. Na pomenuti  dan održavaju se manifestacije širom sveta sa ciljem da se organizuju druženja dece koja pripadaju različitim nacionalnim manjinama, deca sa posebnim potrebama i deca iz domova za nezbrinutu decu. Ovaj dan ima za cilj da skrene pažnju javnosti na obaveze društva prema deci kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju.Sprečavanje nasilja nad decom i diskriminacije, obezbeđivanje ravnopravnih uslova za život, zdravstvenu zaštitu, dostupno kvalitetno obrazovanje, igru i druženje, odgovornost su društva u celini.Siromaštvo, nasilje među decom, dostupnost zdravstvene zaštite svoj deci, pomoć materinstvu i podrška porodici samo su neka od gorućih pitanja društva koje bismo morali da rešimo. Zadatak svih činilaca društva jeste da se omogući detetu, kao nosiocu prava, da odrasta u boljim uslovima u porodici, lokalnoj zajednici i društvu.
Danas, na Svetski dan deteta, deca širom sveta i u Srbiji preuzimaju važne uloge u medijima, politici, biznisu, sportu, i zabavi, da bi se ukazalo na najveće probleme sa kojima se suočavaju,jer lice deteta sve govori, naročito deo na kojem su usta.
Tekst pisala:Dragana Simeunović dipl.profesor Srpskog jezika i licencirani predavač SuanPan mentalne aritmetike