Rad sa decom predškolskog uzrasta

Rad sa decom predškolskog uzrasta

Priprema deteta za polazak u školu je proces koji se odvija čitavog predškolskog perioda. Cilj pripremnog predškolskog perioda je da se detetu pruže uslovi i podsticaji kroz koje će razvijati sve svoje sposobnosti i svojstva ličnosti. Predškolski period razvoja deteta je period u kome deca, koristeći sva svoja čula i umne sposobnosti, pokušavaju da upoznaju i shvate svet oko sebe. U tom periodu bitan je fizički razvoj (motorika, govorni aparat, čula),  socijalno-emocionalni razvoj (odnos prema sebi, drugima i okolini),  kognitivni razvoj (upoznavanje vremena, prostora, živog i materijalnog sveta) i razvoj komunikacije i stvaralaštva.

Pomoću sadržaja koji su deci bliski i zanimljivi podstiče se i usmerava njihov dalji rast i razvoj, jača fizičko i mentalno zdravlje dece kako bi bila spremna za napore koji ih čekaju u školi. Rad u malim grupama i u paru je vrlo podsticajan jer daje deci mogućnost da jedni od drugih uče, postavljaju pitanja dopunjuju se, sukobljavaju misljenja, zajednički traže rešenja, slušaju jedni druge i iznose ideje. Dečije saznanje se postepeno bogati, gradi se celovitiji pogled na stvari i pojave i deca se više osamostaljuju u zaključivanju. Spremnost za polazak u školu se određuje kao spremnost deteta da stiče i razvija veštine, sposobnosti i znanja koje su osnova za dalje školovanje. Ta spremnost podrazumeva fizičku, intelektualnu, socijalnu i emocionalnu zrelost, ranije iskustvo i motivaciju za učenje.

Tekst pisala
Sofija Vujaković,
diplomirani profesor književnosti i licencirani predavač SuanPan mentalne aritmetike