Novi Sad, Vršačka 45

Razvoj grafomotorike kod dece od četvrte do šeste godine

Grafografomotorika je složena veština koja se tiče ličnog sazrevanja deteta njegovih kognitivnih veština, perceptivnih i motoričkih sposobnosti.Razvoj grafomotorike kod svakog deteta je individualno a ona podrazumeva sposobnost držanja olovke i pisanja.Razvija se zajedno sa rastom i razvojem deteta a u tome mu pomažu razne stimulacije i vežbe.

Razvijanje fine motorike šake je od suštinskog značaja za razvoj dece  i  zato je neophodno  stimulisati  decu raznim igrama i vežbama kojima će usavršiti svoju finu motoriku.Najjednostavnije vežbice koje svakodnevno možemo u igri primenjivati sa decom su gužvanje,cepanje I savijanje papira,seckanje makazama,nizanje perli na kanap,vezivanje  čvorova,redjanje kocki,vezivanje pertli kao i igranje sa raznim vrstama  bockalica.

Sa odrastanjem deteta grafomotorika se razvija pa tako deca od druge godine mogu da okreću list po list knjige,olovku drže sa tri prsta (palac/kaziprst/srednji prst,) povlače vertikalne i horizontalne linije a pri takvim  pokretima koriste celu šaku.

U toku treće godine života dete može da nacrta krug a zatim i kvadrat.

Sa četiri godine crta trougao i kompleksne figure.

Najkasnije sa šest godina dete drzi pravilno olovku i to vrhovima prstiju i prilikom pisanja i crtanja pomera samo prste.

Ono što je važno da kažemo je da je grafomotorika veština koja se može uvežbati i popraviti ako se na vreme posvetimo razvoju iste I to tako što ćemo  detetu  pružiti aktivnosti koje mu u tome pomažu.

Tekst pisala Sofija Vujaković dipl.profesor književnosti i licencirani predavač SuanPan mentalne aritmetike