Kefalo program za predškolce

Kefalo program za predškolce je program namenjen deci koja polaze u prvi razred. Deca će naučiti azbuku i savladati čitanje na početnom nivou. Kurs traje ima 20 časova, jedan čas traje sat vremena i 10 minuta, a na nastavu se dolazi jednom nedeljno. Svakog časa obradjuje se određen broj slova zavisno od njhove težine za pisanje. Insistira se na pravilnom pisanju slova, početnom čitanju, razumevanju pročitanog i analizi pročitanog teksta.

Program za predškolce namenjen je šestogodišnjacima i osmišljen je od strane učitelja u cilju adekvatnije pripreme za prvi razred. Sam polazak u školu predstavlja jedan teret ne samo za dete već i za roditelja.

Pitanja kao što su:

Da li je moje dete spremno?
Koliko treba da zna?
Da li uopšte treba nešto da uči?
Da li je dovoljan rad samo u vrtiću?

Takođe i niz drugih pitanja koja dovode pravo do programa koji je osmišljen u svrhu odgovora na sva pitanja koja brinu roditelje na ovu temu.
Kroz petomesečni kurs deca se polako upoznaju sa slovima i kroz stručan metodički pristup dolaze do novih znanja. Pravilan pristup samom pisanju kao i adekvatnom prilazu ščitavanja je naš primarni cilj.
Prijatna atmosfera, pozitivan stav i nasmejan lik naših učiteljica upotpuniće dečju sliku prema školi i obavezama. Rad je u malim grupama što je veoma važno kako bi se svako dete ponaosob istaklo što dovodi do rasta samopouzdanja u sferi novostečenog znanja.
Čas koji traje 1h i 10min sve vreme drži pažnju deteta. Kroz nastavna sredstva, ilustracije i metodu demonstacije kao i samu interakciju učitelj-polaznik, pažnja je najmanje što dete daje.
Koristeći posebnu Kefalo metodu deca lakše usvajaju grafičku strukturu slova, a onda kasnije prelaze na pisanje i na kraju čitanje. Bitan aspekat je njihovo socijalno i emotivno sazrevanje koje takođe pratimo tokom našeg kursa. Period od pet meseci je itekako dovoljan da kroz niz didaktičih igri ispratimo njihovo ponašanje i ukažemo na eventualni problem i način na koji se može rešiti. Sam program prati specijalno osmišljen radni list, koji pored vežbi pravilnog pisanja slova u sebi sadrži vežbe čitanja, vežbe analize teksta i vežbe pažnje.
Sa decom rade profesori razredne nastave koji su ovaj program osmislili i usavršili.