Novi Sad, Vršačka 45

SuanPan mentalna aritmetika

Šta je SuanPan mentalna aritmetika

SuanPan mentalna aritmetika je obrazovno razvojni program za isticanje potencijala dece uzrasta od 5 do 14 godina.

Kurs započinje radom na abakusu i auditivnim treninzima, a nakon nekoliko meseci deca su u stanju da vizualizuju abakus i računaju misaonim putem, bez pomagala. Po završetku kursa dete postaje brže od digitrona, u stanju je da u roku od 3 do 5 sekundi misaonim putem izračuna složenije aritmetičke operacije. Kao posledica prekomerne izloženosti televiziji i kompjuterskim igricama, ogroman broj dece danas ima problem sa nedostatkom pažnje i koncentracije, a samim tim i teškoće u praćenju nastave i izvršavanju školskih obaveza.

Ovaj program dokazano utiče na poboljšanje memorije, pažnje i koncentracije! Kako je pri radu na abakusu mogućnost greške svedena na minimum, dete tokom kursa razvija samopouzdanje, i zahvaljujući tome, emotivno sazreva, a uz sve to stiče i sposobnost koja krasi velike svetske genije – sposobnost odvojene pažnje – radi efikasno više stvari istovremeno!

Deca uče da izvode osnovne matematičke operacije na abakusu koristeći obe ruke istovremeno, čime se podstiče istovremeni rad leve i desne moždane hemisfere i na taj način se stvaraju veze u mozgu – nervne sinapse – koje ostaju za ceo život.

SuanPan mentalna aritmetika

Rad sa decom odvija se u tri uzrasne grupe:
KINDER (predškolci 5-6-godina),
PRIMARNA (1-4. razreda osnovne škole),
SEKUNDARNA (5-8. razreda osnovne škole).
Program je prilagođen uzrastu. Kurs traje osam meseci, a nastava se odvija jednom nedeljno u trajanju od 2 sata i 10 minuta (tri školska časa sa dve puze između). Tokom časa se smenjuju različite aktivnosti, a svaki čas se završava igricom, te deci nikako nije naporno, već dinamično i zanimljivo.

Sa decom rade diplomirani profesori razredne i predmetne nastave sa višegodišnjim iskustvom u nastavi i licencom predavača SuanPan mentalne aritmetike. Rad se odvija u malim grupama, pa je moguće posvetiti pažnju svakom detetu. Tokom čitavog kursa rad dece prate i psiholozi našeg centra koji na osnovu niza testiranja prave iscrpan izveštaj o napredovanju svakog deteta ponaosob!

SuanPan mentalna aritmetika – napredni nivo

– Napredni program je II nivo mentalne aritmetike SuanPan, dostupan je samo za decu koja su uspešno završila osnovni program mentalne aritmetike SuanPan;
– Nastavni plan ovog dela obrađuje operacije množenja i deljenja;
– Trajanje programa je 36 – 38 nedelja, odnosno 8 meseci;
– Na kraju programa organizuje se provera znanja. Deca koja postignu uspeh koji nije manji od 70% usvojenosti gradiva dobijaju sertifikat;
– Raspored predavanja obuhvata vezana tri časa, svaki u trajanju od 40 minuta, jednom nedeljno.