Ivana Nedeljković

licencirani predavač SuanPan mentalne aritmetike

Zvanje: Profesor razredne nastave i Specijalista za rad sa decom sa posebnim potrebama

Radno iskustvo u radu s decom: 8 godina (u PU „Radosno detinjstvo), priprema za polazak u školu, rad sa decom u ŠOSO „Dr Milan Petrović“ Novi Sad, 1 godina u centru “Kefalo”
Drugo radno iskustvo: mentor studentima Visoke škole za obrazovanje vaspitača